fredag, mars 23, 2018

Skolbibliotek i Världsklass för femte gången!

Tårta i Backaskoans personalrum för att fira Skolbibliotek i världsklass 2018                          Foto: Anna Barjosef

Idag har fackförbundet DIK offentliggjort vilka skolor som tilldelats utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass för 2018.

Backaskolan är med på listan för femte gången.

Såhär skriver DIK om priset:

"2018 års utmärkelse Skolbibliotek i Världsklass kännetecknas av ett fokus på ett kvalitetsarbete. Det vill säga att det finns en systematisk och återkommande utvärdering på lokal nivå, och ibland på kommunal nivå. Kvalitetsarbetet ska syfta till skolutveckling och till att underlätta för att uppfylla målen.
Med ett sådant kvalitetsarbete som löper läsårsvis kan en skolbiblioteksverksamhet dessutom förändra sitt arbete inom alla områden, efter skolans behov. På så sätt nås en progression och ett säkerställande av likvärdighet.

Det är naturligtvis fortfarande viktigt att ha ett väl förankrat arbete med medie- och informationskunnighet i verksamheten. Det läsfrämjande arbetet är lika viktigt, matchat mot det nya medielandskapet. Båda ska grunda sig i en samstämmighet med kurs- och läroplaner.

Bibliotekarien i en verksamhet som får utmärkelsen arbetar mycket nära sina lärarkollegor, men kan också driva skolbiblioteksspecifika frågor."


Se mer om utmärkelsen och hela listan på DIK:s hemsida

Även våra grannskolor Fäladsskolan (åk 4-5) och Fäladsgården (åk 6-9) på Norra Fäladen har återigen fått utmärkelsen, och det finns fler Lundaskolor med på listan. Jätteroligt!

Du som är nyfiken på Backaskolans biblioteksverksamhet hittar en hel del här på bloggen, samt på skolbibliotekets hemsida.


onsdag, mars 14, 2018

Praktisk övning i informationssökning, åk 2


Varannan vecka har samtliga klasser på Backaskolan en timmes bibliotekslektion. Innehållet i dessa bibliotekstimmar följer skolområdets gemensamma plan för arbetet med lässtimulans och medie- och informationskunnighet (MIK). Lärarna är alltid med.

I åk 2 har vi tidigare under läsåret diskuterat varför biblioteksbeståndet är ordnat på ett visst sätt, tränat på att söka i den digitala bibliotekskatalogen och slutligen övat på att hitta från sökdatorn till själva böckerna ute i hyllorna.

Efter det ägnade vi ett antal bibliotekslektioner åt högläsning och textsamtal för att inte tappa bort lässtimulansen. Men nu har vi tagit upp MIK-tråden igen. Tillsammans med sina lärare djupdyker tvåorna just nu i faktatexter - de använder sig av cirkelmodellen för att lära sig mer om hur faktatexter är uppbyggda, skriver gemensamma texter och ska så småningom skriva egna.

Under bibliotekslektionerna kan vi komplettera genom att undersöka ytterligare hur faktatexter kan vara organiserade. Redan i åk 1 ägnade vi en rad bibliotekslektioner åt att jämföra faktaböcker och skönlitteratur och åt att orientera oss i faktaböcker med hjälp av innehållsförteckning, register, baksidestext m.m. Läs mer om hur det gick till här.De här marsveckorna fortsätter vi träna på informationssökning med en uppskattad övning. Runt om i skolbiblioteket har jag byggt upp fem sökstationer, som klassen besöker i grupper om ca 4 elever. Läraren eller fritidspedagogen är med, vi båda behövs för att stötta de olika grupperna och se till att det fungerar bra att rotera mellan stationerna. Läraren är också insatt i hur diskussionerna kring faktatexter och grodor har gått tidigare i den aktuella klassen.

Den gemensamma frågan för  dagens övning är "Hur många grodarter finns det?" resp. "Vilka svar hittar vi på den frågan i olika källor?". Utrustade med ett svarsformulär cirkulerar grupperna mellan stationerna och söker efter uppgifter om antal grodarter i de anvisade källorna. På station 1 ligger Barnens stora lexikon framme. Hur gammal är den här källan, och vad säger den om antal grodarter? Har boken någon innehållsförteckning, eller ett register? (Varför inte?)Station 2 innebär att söka upp en tre minuter lång film på NE Junior om groddjur, titta på den och leta efter svaret den vägen. På station 3 ligger en utskriven faktasida om groddjur från Världsnaturfondens webbplats för unga, Panda planet. Vilka har gjort sidan? Vad står det om antal grodarter? Stämmer det överens med det vi hittat i andra källor?

Station 4 innehåller en ordlista och en alfabetiskt ordnad djurfaktabok i tre delar: A-J, K-R, S-Ö. Vilken del behöver vi leta i för att hitta grodan? Och vad står det om grodor i ordlistan? (nästan ingenting ...)
 


På station 5 finns det ännu fler tänkbara källor. Här gäller det att snabbt orientera sig med hjälp av innehållsförteckningar och register och se om någon av böckerna innehåller något om antal arter.
 


När sedan alla svarsrutor är ifyllda samlas vi igen och går igenom vad grupperna hittat och hur de har gått tillväga. Vi konstaterar att det är viktigt att kunna sitt alfabet om en ska slå upp ord i en tryckt uppslagsbok (som ju förstås inte har någon innehållsförteckning, just eftersom den är alfabetiskt organiserad). Ordlistor har som syfte att ge en mycket kort förklaring som att grodan är ett djur, eller en felsägning. Men några grodfakta kan vi inte förvänta oss av den. Filmen vi tittade på innehöll mycket intressant om groddjur, men nämnde inte antal arter.
Världsnaturfondens webbplats hade det mest utförliga svaret, och jämfört med Barnens stora lexikon (som dessutom är från 2005) tänker vi att Världsnaturfonden har större expertkunskaper om antal grodarter.

Nu har vi jobbat aktivt med informationssökning i nästan en hel timme och bibliotekslektionen är slut. Nästa gång repeterar vi vad vi lärt oss och tar nästa steg. Då kommer vi att titta närmare på NE Junior, för där fanns det ju mer material om grodor än filmen vi tittade på. Och när vi tittar närmare på NE får vi också anledning att prata mer om Wikipedia och Googlesökningar.

/Monika Staub Halling, skolbibliotekarie

onsdag, februari 14, 2018

Sportlovstips

Nästa vecka (v. 8) är det sportlov. För lovlediga barn i Lund finns det massor med roliga saker att göra. Vårt närmaste folkbibliotek, Norra Fäladens bibliotek, ordnar till exempel Bok-OS med en ny tävlingsgren varje dag under sportlovet.


Även Stadsbiblioteket har olika lovprogram, t.ex. sportlovspyssel eller Käpphästens dag.


 
 
 
 
 
 
 

onsdag, februari 07, 2018

Digitalisering, värdegrund och språkutveckling

Det här läsåret har vi på Backaskolan valt att lägga större delen av personalens utvecklingstid på en gemensam fortbildning om språkutvecklande arbetssätt. Samtidigt har nu digitalisering skrivits fram som ett angeläget område i läroplanen, och på skolan diskuterar vi digitala lärverktyg, programmering och kompletterande inköp av surfplattor till eleverna.
 
Våra förstelärare Maryam och Barbro höll i veckan en workshop med samtliga pedagoger då vi bland annat lärde oss mer om Green screen, QR-koder och programmering med Bluebotar.

Bluebotprogrammering under Elevens val i biblioteket       Foto: Monika Staub Halling
Förstelärarna har också tagit fram ett trettiotal lektionsupplägg för Bluebotar. Lektionsbeskrivningarna och det material som behövs till respektive lektion, finns att låna i biblioteket, precis som själva Bluebotarna.

Lätt tillgängligt för samtliga pedagoger finns här materialet till Bluebotlektionerna.

 
Medan förstelärarna och andra kollegor fortbildar oss övriga i programmering och digitala verktyg ser jag min roll i skolans digitalisering mer kopplad till medie- och informationskunnigheten.

Precis som många av oss skolbibliotekarier redan tidigare sett vår uppgift i att arbeta med källkritik och informationshantering snarare än de tekniska lösningarna, siktar jag även nu på de delar i läroplanen som handlar om hur vi förhåller oss till de tekniska möjligheterna.

Tidigare har jag främst arbetat med lärarna och utgått från MIK-skrivningarna i ämneskursplanerna (läroplanens kapitel 5).
 
När vi nu gemensamt kopplar grepp på digitaliseringen, samtidigt som vi fördjupar oss i språkutvecklande arbetssätt, blir kapitel 4, som handlar om fritidshemmet, högaktuellt. Fritidspedagogerna och jag kan på ett meningsfullt sätt koppla samman digitalisering och språkutveckling med skolans värdegrundsuppdrag.Utdrag ur Lgr11, kap. 2:

Skolans mål är att varje elev

 • respekterar andra människors egenvärde
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
    
Utdrag ur Lgr11, kap. 4, Centralt innehåll för fritidshemmet:
Undervisningen på fritidshemmet ska bl.a. behandla följande:
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Samtala om olika typer av texter.
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.


I åk 3 har fritidspedagogerna och jag jobbat fram ett tema, som under fyra fredagsförmiddagar berör ovanstående frågor.
Varje fritidspedagog ansvarar tillsammans med en lärare för 1 station. Eleverna deltar i en station per vecka
 
Nedanstående tre böcker har vi haft stor nytta av:


De fyra stationerna som eleverna deltar i handlar om olika aspekter av internet och digital kommunikation, se planeringsskiss nedan. Aktiviteterna bygger på de arbetssätt vi tränar på inom språkutvecklingsfortbildningen, till exempel högläsning ur en skönlitterär bok så som boken #tillsammans #utanför, som handlar om en flicka som börjar skriva anonyma hatkommentarer till klasskompisar.

  
Högläsningen ger en ingång till textsamtal och diskussioner där eleverna är märkbart engagerade. Detta berör deras värld och känns mycket angeläget. Här nedan en ögonblicksbild av de fyra stationerna på planeringsstadiet.
 
Detta var grunden till fortsatt planering av de fyra stationerna
 
Varje station inleds med en påminnelse om läroplanen och varför vi arbetar med nätvett, och eleverna får också veta vilka språkliga mål vi har med arbetet.Redan nu ser vi att detta är en lyckad satsning, som vi vill ska leva vidare även i kommande läsårs treor. Vi har också pratat om att de fyra fredagarna inte räcker till, utan att vi vill fördjupa arbetet med vissa stationer på annan tid, till exempel under klassernas bibliotekslektioner eller kanske på eftermiddagarna på fritidshemmet.

På skoltid kompletterar jag med bibliotekslektioner där vi i åk 3 bloggar om läsupplevelser och får anledning att diskutera hur vi bemöter varandra i kommentarsfälten.

Textsamtal med fritidsgrupp i åk 2

Med fritidspedagogerna i åk 2, där jag är med i motsvarande planeringsgrupp, har vi valt att ha en light-variant av nät-temat. Här märks det att eleverna är ett år yngre, färre barn är aktiva på sociala medier, men i textsamtalen berättar de om sina spelvanor och hur de använder sig av internet. Det blir givande diskussioner om youtube, åldersgränser och om hur vi är mot varandra, IRL och på spelchattar.

Fritidspedagogerna i åk 2 har bl.a. högläst berättelsen om Barnen i Kramdalen och arbetat med frågekort om nätvanor. Tvåorna är, precis som treorna, mycket intresserade av ämnet och har mängder av tankar och erfarenheter att bidra med.

Arbetet med nätvett bygger på förra terminens genomtänkta språkutvecklingsarbete med högläsning - nu när vi alla tränat på att ställa frågor, se inre bilder, koppla till egna erfarenheter och lyssna aktivt till varandra under textsamtal blir det så mycket mer givande att diskutera digital kommunikation.

Här kan du läsa ett annat inlägg om hur högläsning och fördjupande samtal kan gå till i åk 1 och 2.

Monika Staub Halling /skolbibliotekarie

 

torsdag, januari 25, 2018

Högläsning och textsamtal på fritids - Språkutveckling pågår (del 2)

Fritidspedagog Pia Di Cecca och barn i åk 2 inbegripna i ett angeläget samtal kring boken "Isak är en hjälte".
Foto: Monika Staub Halling
I augusti 2017 påbörjade vi på Backaskolan en stor gemensam fortbildning om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
Jag har skrivit lite om arbetet i ett tidigare blogginlägg

Ungefär en gång i månaden under hösten har vi fått träffa språkutvecklare Maud Nilzén, som försett oss med frågeställningar, lektionsidéer, planeringsstöd, forskningsrön, diskussionsfrågor och uppgifter att planera, genomföra med elever och sedan reflektera över. Mellan torsdagarna med Maud träffas vi i samtalsgrupper och ägnar oss åt kollegialt lärande. Våra reflektioner skickar vi in till Maud, som anpassar den fortsatta utbildningen utifrån det vi skickat in. På så sätt får vi en variant av Läslyftet som är skräddarsydd för att passa Backaskolans behov.

Ett urval böcker som riktar sig till oss vuxna som jobbar med språkutveckling i olika delar av verksamheten.

Det vi lärt oss visar sig på många sätt i verksamheten. Ett exempel är att många fritidspedagoger har börjat arbeta medvetet med språkutveckling.

Så här står det i läroplanen:


Skolans mål är att varje elev

 • respekterar andra människors egenvärde
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

 

Undervisningen på fritidshemmet ska bl.a. innehålla följande:

 
Samtala om olika typer av texter.
Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser


  Utifrån noggrant utvalda texter planerar fritidspedagogerna fördjupande samtal som engagerar barnen och får dem att bli reflekterande läsare. 


  Varje torsdag eftermiddag kommer Pia Di Cecca och Patrik Simonsen till skolbiblioteket med var sin grupp om 13-15 fritidsbarn. Pias grupp går i andra klass, Patriks i första.

  Deras bokade tider överlappar till viss del, så en av fritidspedagogerna brukar sätta ta med sig sin grupp till Matteverkstaden intill biblioteket för att hålla sitt textsamtal.

  Men efter avslutat läs- och diskussionspass ser pedagogerna till att ge barnen tid att vara i biblioteket, titta i böcker och låna med sig det de blir sugna på. Det blir ytterligare ett tillfälle att besöka skolbiblioteket utöver de schemalagda bibliotekslektionerna och rastöppet på förmiddagarna.


  Den här torsdagen har Pia till sina tvåor valt boken "Isak är en hjälte". Hon läser högt om Isak, som är stjärnan i klassens simlag. Precis när det är hans tur att hoppa i vattnet och simma hem klassens seger i stafetten ser han att en klasskompis med diabetes inte alls mår bra. Om han hjälper henne sviker han klassen - men kan han bara lämna henne där?

  Pia har planerat noga var hon gör stopp i högläsningen för att få eleverna att utbyta tankar, delge varandra egna erfarenheter och träna på språkliga strategier som att skapa inre bilder, förutspå fortsättningen eller koppla till andra etiska dilemman de antingen själva upplevt eller läst om i andra berättelser.

  Eleverna får prata två och två, och ibland inför hela gruppen. De är märkbart engagerade, och när Pia sedan läser vidare sitter de knäpptysta. Pia har medvetet valt en bok som är så kort att den går att läsa ut under ett tillfälle - nästa gång kommer hon att bjuda in en grupp nya barn.  

  Efter högläsning och textsamtal finns det tillfälle att "bara vara" i biblioteket.
  Foto: Patrik Simonsen
  Under tiden som Pias grupp i Matteverkstan diskuterar Isaks dilemma är Patriks ettor i biblioteket som ligger vägg i vägg. Han läser  en berättelse om vikingaflickan Tora som gett sig ut för att jaga (fastän hennes pappa hävdar att flickor inte gör sådant) och går vilse i skogen. Redan när de tittar på framsidan ställer han frågan "Har ni gått vilse någon gång?", och genast vill barnen berätta om sina egna erfarenheter av att gå vilse, och vilka känslor det satte igång hos dem.
   
  Under läsningen stannar Patrik upp på välvalda ställen och låter barnen diskutera. Efteråt får de i uppgift att rita en av de inre bilder de fick medan de lyssnade.
   
  Medan barnen gestaltar sina inre bilder uppstår ytterligare samtal kring berättelsen
  de precis lyssnat till.                    Foto: Patrik Simonsen
   
  Både Pia och Patrik kommer varje vecka, för att samtliga barn i deras fritidshemsgrupper ska få uppleva högläsningen och samtalen och på så sätt få mersmak för läsning och litteratur. Fritidspedagogerna blir på så sätt språkutvecklare och läsande förebilder som gör att fler barn blir motiverade att läsa - även på sin fritid.
   
  Detta är oerhört betydelsefullt, eftersom den läsning vi hinner med i skolan inte kommer upp i de mängder som behövs för att eleverna ska klara de övre skolårens krav på läskondis.
   
  Min roll som skolbibliotekarie är att delta i fortbildningen tillsammans med mina kollegor, bolla planeringar i samtalsgrupperna och tillhandahålla tips på lämpliga texter att läsa med eleverna.

  Det språkutvecklande arbetet använder vi också när vi arbetar med digitalisering, läs mer här.

  Förskoleklassen arbetar också språkutvecklande, med både textsamtal och faktatextskrivande. Och lärarna i åk 1-3, just nu med att skriva faktatexter. Men det får bli ett annat blogginlägg.

  Monika Staub Halling /skolbibliotekarie
   


  onsdag, januari 10, 2018

  God fortsättning

  ... och välkommen till vårterminen 2018!

  Elevensval-gruppen hade gjort fina skyltningar inför julen.         Foto: Monika Staub Halling
  Nu har jag städat ur julen. Lagt undan julböckerna, ljusstaken och allt julpynt som barnen i Elevens val-gruppen hade tillverkat och satt upp i biblioteket veckorna före jul.


  Vårterminen är igång, och vi har mycket trevligt framför oss. Skolprogrammet för Litteralund 2018 har släppts, och under våren väntar även  de gemensamt bokade Skapande skola-aktiviteterna för alla årskurserna. Förskoleklasserna ska besöka Skissernas museum. I åk 1 har vi ägnat höstens bibliotekslektioner åt folksagor, vilket vi ska följa upp med Berätteribolagets Sagoshow i april. Åk 2 kommer att få en workshop musikmaskinsprogrammering med musikgruppen SKROT, och åk 3 kommer att åka till Malmö för att se Den oändliga historien och senare delta i en workshop på teatern.

  Personalens gemensamma fortbildning om språkutvecklande arbetssätt fortsätter, och inom ramen för det kommer jag och fritidspedagogerna att planera gemensamt kring digital kommunikation.

  Roligast av allt är som alltid att träffa eleverna igen och sätta igång med verksamheten.

  Jag ser fram emot en ny utvecklande termin!

  /Monika

  torsdag, november 23, 2017

  Rastöppet - välkomna in!

   
  Foto: Monika Staub Halling
  På en renodlad lågstadieskola som Backaskolan är det ingen större mening med att hålla öppet för spontanbesök under hela skoldagen. Våra elever har ett inrutat schema utan några håltimmar, och i motsats till äldre elever har de inte behov av att komma till biblioteket och studera eller göra läxor på egen hand. Att då lägga min tid på att hålla öppet för oplanerade drop-in-besök skulle vara slöseri med resurser. Det finns inte heller någon garanti för att vi når alla elever genom ett öppethållande som bygger på frivillighet.

  Därför prioriterar vi istället schemalagda bibliotekslektioner med samtliga klasser. För den enskilda eleven innebär det att hen har 60 min. bibliotekslektion med sin skolbibliotekarie varannan vecka. Dessa 60 min. innehåller ett planerat lektionsinnehåll såsom högläsning och textsamtal, eller övningar i informationssökning och källkritik, eller gemensamt bokbloggande, eller sökövningar i bibliotekskatalogen och mediebeståndet. Men en del av lektionen ser vi nästan alltid till att vara i bibliotekslokalen för att låna böcker. På så sätt nås samtliga elever regelbundet av bibliotekets verksamhet och olika funktioner, både läroplansstyrt innehåll och tillgång till ett brett mediebestånd att låna ifrån.

  Utöver mina schemalagda bibliotekslektioner, som ofta sker i klassrummet och tillsammans med lärare, finns det även tillfällen då eleverna går till skolbiblioteket tillsammans med en fritidspedagog, som går till biblioteket på eftermiddagstid. Läs mer om hur ett sådant besök kan gå till här.

  Men för att tillgodose elevernas önskemål om att på egen hand besöka skolbiblioteket införde vi förra läsåret att biblioteket skulle hålla öppet för drop-in under en av veckans långa förmiddagsraster. Det blev så populärt att vi numera har ett system där jag tillsammans med 2-3 kollegor bemannar skolbiblioteket under den långa förmiddagsrasten tre dagar i veckan. Eleverna, som tidigare alltid vände sig till mig, har nu lärt sig att även deras fritidspedagog, idrottslärare eller specialpedagog är "hemma" i skolbiblioteket och kan hjälpa dem att hitta och låna böcker.

  
  Rastöppet i biblioteket på Backaskolan    Foto: Monika Staub Halling

  Biblioteks-rastöppet har blivit en mycket välbesökt rastaktivitet, precis som fotbollen och veckans rastlek, som pedagoger ansvarar för runtom skolan. Att vissa barn kommer varje gång, medan andra hellre spelar fotboll på sin rast, gör då ingenting, eftersom övriga verksamheten är schemalagd och därmed når varenda elev ändå.

  Monika Staub Halling /skolbibliotekarie

  måndag, oktober 23, 2017

  Snart börjar Läslovet


  Nästa vecka är det Läslov!
  Sedan några år tillbaka går höstlovet under den officiella benämningen Läslov. Bibliotek runtom i landet ordnar program och aktiviteter för barn och unga, så även i Lund.

  Den här veckan använder jag klassernas bibliotekslektioner till att tipsa om nya böcker - sådana jag redan köpt in till skolbiblioteket, och sådana som eleverna kan hitta i Kulturrådets årliga barnbokskatalog. Katalogen delar vi ut till samtliga elever att ta hem.
  Meningen är att barnen ska få ännu fler tips och idéer på böcker att läsa. Kanske finns den perfekta julklappen bland de nya böckerna?

  Som alltid går det bra att lämna inköpsförslag till skolbiblioteket. Jag har redan tagit emot en rad med önsketitlar från elever, som jag absolut tänker köpa in.

  Årets barnbokskatalog från Kulturrådet

  På bibliotekslektionerna den här veckan berättar jag också om  själva läslovet och om en del av de lovprogram som finns för lovlediga barn i Lund, till exempel de aktiviteter som erbjuds på vårt närmaste bibliotek, Norra Fäladen.  Här finns länken till folkbibliotekens läslovsprogram.

  Hjälp gärna ditt barn att anmäla sig om det behövs! Vissa aktiviteter blir säkert mycket populära, och där är det först till kvarn som gäller. Ett exempel är Norra Fäladens robotverkstad på onsdagen under läslovet.

  Hos oss på Backaskolan planerar fritidspedagogerna för en varierad vecka full av trevligheter. På onsdag kommer många fritidsgrupper till mig på skolbiblioteket för lite läslovshögläsning - kanske med spöktema?

  Oavsett om vi ses på lovet eller inte, så önskar jag alla elever ett härligt läslov!

  /Monika Staub Halling, skolbibliotekarie
  onsdag, oktober 11, 2017

  Grattis till vinnarna i Sommarboksutmaningen!

  Idag hade jag äran att överlämna Backaskolans vandringspokal till den klass som läst flest omgångar av Sommarboken per elev.
  Grattis klass 08a!

  
  Stolt vinnarklass i årets Sommarboken-utmaning.       Foto: Monika Staub Halling
  Varje sommar erbjuder folkbiblioteken Lunds barn och unga att delta i Sommarboken.
  Den som läst 6 st. böcker och rapporterat in sina lästa böckerna till något av stadens bibliotek får en bok i present.
  På Norra Fäladens skolområde brukar klasserna utmana varandra på respektive skola.

  I slutet av vårterminen tipsade jag samtliga våra klasser om böcker att läsa under sommarlovet, och gjorde reklam för Sommarboken.

  Nu har vi räknat ihop hur många prisböcker det blivit i klasserna, och den klass som lyckats läsa flest Sommarböcker per elev och därmed tar hem vandringspokalen är alltså 08a. Härligt!


  Grattis även till alla andra Backaelever som deltagit i utmaningen.
   
  Klass 09d kom på andra plats,
  och klasserna 09a och 09b på delad tredje plats.

   
  Hela listan finns att beundra på skolbiblioteket.
   
   
  Fortsätt nu läsa allihopa - snart är det Läslov!
   
  /Monika Staub Halling, skolbibliotekarie

  söndag, oktober 08, 2017

  Språkutveckling pågår

  Det här läsåret har vi på Backaskolan satt igång med en omfattande fortbildning inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Samtliga fritidspedagoger, förskollärare, lärare, specialpedagoger och jag som skolbibliotekarie lär oss hur vi kan lägga upp skolans verksamhet så att den blir mer språkutvecklande. Till vår hjälp har vi språkutvecklare Maud Nilzén, som besöker oss en gång i månaden och förser oss med teori, praktiska exempel och inte minst uppgifter att genomföra med eleverna. Däremellan träffas vi i samtalsgrupper för att reflektera, inspireras av varandra och diskutera de erfarenheter vi gör när vi prövar oss fram i elevgrupperna.

  Man kan säga att det är Backaskolans eget skräddarsydda Läslyft (läs mer om Skolverkets satsning Läslyft här). 

  Det vi lär oss har redan satt tydliga spår i verksamheten. Diskussioner kring hur vi kan gestalta den fysiska lärmiljön så att den blir mer läsfrämjande har till exempel lett till att fritidspedagogerna i åk 3 inrett en välkomnande läshörna i treornas gemensamma byggnad, Bronsdraken.

  Fritidspedagogerna har skapat en gemensam läshörna för åk 3 med böcker från skolbiblioteket samt ljudböcker på iPad.
  Foto: Monika Staub Halling
  I läshörnan finns sköna kuddar att sitta på, ett brett urval böcker från skolbiblioteket samt tre iPads med hörlurar, där den som vill kan lyssna till ljudböcker genom Inläsningstjänst.

  En liten men effektiv förändring i lärmiljön är att vi äntligen fått ett fönster i dörren till skolbiblioteket.
  Välkommen in!
  Men framför allt märks utvecklingsarbetet i den dagliga pedagogiska verksamheten. Flera fritidspedagoger har börjat arbeta medvetet med högläsning på eftermiddagstid och vittnar om fantastiska elevsamtal kring det lästa. På skoltid samarbetar lärare/förskollärare med fritidspedagogerna för att möjliggöra högläsning och textsamtal i mindre grupper, och även där reagerar eleverna mycket positivt på de nya arbetssätten.

  Själv har jag också börjat ändra mitt sätt att läsa för klasserna. Jag har precis förberett morgondagens bibliotekslektion i åk 1, som ska handla om den klassiska sagan "De tre små grisarna". 

  Jag använder högläsningstillfället till att modella lässtrategin att koppla till tidigare erfarenheter. Eftersom vi nyligen läst och diskuterat Bockarna Bruse, och sedan även Bockarna Bruse på badhuset, har vi många gemensamma läsupplevelser och insikter att koppla tillbaka till. Vi kan också hjälpas åt att aktualisera det vi vet om folksagor i allmänhet. 

  Att arbeta språkutveckla kan vara att reda ut svåra ord i förväg, skapa en gemensam förförståelse för det vi ska läsa, och visa hur en van läsare drar nytta av sina förkunskaper. Bilden ingår i det powerpointbildspel jag visar i klassen vid högläsning.
  Så vi läser inte texten förrän alla är införstådda med vad vi har framför oss, och vad vi vill hålla utkik efter. Sedan läser jag högt medan barnen följer med i bilderna och delvis texten. Vi stannar upp på välvalda ställen och utbyter tankar, ibland 2 och 2, ibland i stora gruppen, och läser sedan vidare.

  För mig som har lektioner med samtliga klasser är det extra lärorikt att kunna testa samma bok i flera grupper. Varje gång dyker det upp nya tankar, nya utmaningar och nya insikter.

  Och det häftiga är att alla pedagoger är med i detta. Väldigt ofta numera när jag springer på en kollega kommer vi osökt in på det språkutvecklande arbetet, vad vi provat i vilken klass, och hur det gått. Jag har också påbörjat en bank med högläsningstips, med titlar som borde lämpa sig lite extra väl för textsamtal och medveten högläsning.

  Nu ger vi varandra återkoppling på böcker och berättelser som fungerar. Vilken skjuts åt det pedagogiska samtalet!

  Fortsättning följer ...

  /Monika Staub Halling, skolbibliotekarie